Czy chrzcić tylko przez zanurzenie?

Czy chrzcić tylko przez zanurzenie?


Tertulian (ur.155):"Dlatego nie ma różnicy czy ktoś jest ochrzczony (...) w rzece czy źródle, jeziorze czy miednicy." - ("O chrzcie" 4)
 
W jaki sposób należy chrzcić? Przez polanie, pokropienie czy zanurzenie? Czy jakakolwiek z tych form czyni chrzest za niebyły, nieważny? Chrześcijanie na to pytanie odpowiadają w różny sposób. Jestem przekonany, że odpowiedzi wynikają ze szczerego, głębokiego pragnienia podobania się Bogu i wierności Jego Słowu. Niemniej zbyt dogmatyczne podejście w tym temacie prowadzi w moim przekonaniu do nieuzasadnionych podziałów w Kościele. Nie sądzę bowiem, że Pismo Święte wspiera nauczanie o jednej dopuszczalnej formie chrztu.
 
Przez kilka lat po moim nawróceniu do Boga byłem przekonany, że zanurzenie jest jedynym biblijnym sposobem udzielania chrztu. Wskazywać by miało na to znaczenie greckiego słowa „baptizo”, a także nowotestamentowe pojęcia opisujące znaczenie chrztu  (np. pogrzebanie z Chrystusem i powstanie do nowego życia). Jest to powszechne zrozumienie wielu szczerych chrześcijan z kościołów ewangelicznego nurtu (kościoły prawosławne również chrzczą przez zanurzenie). Niestety rzadko kiedy bywa ono konfrontowane, sprawdzane, na wzór Berejczyków, którzy „z całą gotowością i codziennie badali Pisma czy tak się rzeczy mają” (Dz. Ap. 17.11). 
 
Cele niniejszego artykułu są ekumeniczne w biblijnym znaczeniu tego słowa. Moją modlitwą jest, aby Bóg zechciał go użyć do umocnienia Kościoła w jedności poprzez powrót do biblijnego nauczania na temat formy chrztu, a poprzez to do rozpoznania jednego chrztu i innych braci oraz sióstr jako ochrzczonych członków jednego ciała (widzialnego Kościoła).
 
Stanowisko Pisma Świętego w tym temacie streściłbym następująco: ważność ustanowienia Pańskiego jakim jest chrzest, jego istota zależą nie tyle od sposobu (zanurzenie, polanie lub pokropienie), ile odautorytetu, w imię którego był udzielany (Trójjedyny Bóg). To oczywiście zakłada odpowiednią formułę (w imię Trójcy), intencję (ochrzczenia danej osoby) oraz materię (wodę) - trzy elementy, które historyczny Kościół wskazywał jako niezbędne i wystarczające dla zachowania ważności ustanowienia Pańskiego.
 
CAŁOŚĆ:
http://www.pbartosik.pl/2016/11/czy-chrzest-tylko-przez-zanurzenie.html